Elektronica schroot

Elektronisch schroot omvat alle gebruikte consumentenelektronica. Veel van deze consumentenelektronica is nauwelijks recyclebaar, onder meer door complexe samenstellingen van materialen zoals toegepast in moderne elektronische apparaten en door giftige en/of kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij het recyclen hiervan.

Het recyclen van consumentenelektronica is vaak uiterst moeilijk en duur. Bij moderne elektronische apparaten leidt dit ertoe, dat de opbrengst voor de grondstoffen in deze apparaten lager zijn dan de kosten die ervoor gemaakt zouden moeten worden om ze te recyclen. Veel van de gebruikte materialen worden specifiek gebruikt, omdat ze ofwel de beste eigenschappen hebben om onze apparaten bijvoorbeeld sneller te maken, of omdat het de enige materialen zijn om een gewenste toepassing mogelijk te maken.

Veel van de tegenwoordig gebruikte en vaak onvervangbare grondstoffen (zoals rhenium, rhodium, lanthanium, europium, dysprosium, thulium, ytterbium, yttrium, strontium en thallium) worden steeds schaarser. Met het oog op de toekomst, moet de afhankelijkheid van de elektronica-industrie van juist deze elementen toch benadrukt worden. Door kosten, wetgeving en het ontbreken van logistieke systemen, ontstaat een grote afvalstroom naar arme gebieden zonder milieuwetten, met verregaande gevolgen voor het milieu.

Wij denken dan ook actief na over oplossingen en willen graag een bijdrage leveren aan een oplossing voor dit probleem. Om dit probleem aan te pakken is het nodig dat de kennis ten aanzien van recycling ertoe bijdraagt, producenten te inspireren hun producten zo te vervaardigen dat zij na hun levenscyclus zo optimaal mogelijk hergebruikt kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd, dat het voorkomen van het verloren gaan van de zeldzame grondstoffen en de daarbij gepaard gaande besparing van energie en uitstoot bij verantwoord hergebruik van deze grondstoffen, factoren zijn die bij overheden, producenten, bedrijven, stichtingen en investeerders de aandacht trekken.

Aangezien samen denken en samen werken hetgeen is dat ons kan verbinden in ons doel, willen wij graag samenwerkingsverbanden aangaan met partijen die bijdragen aan de best mogelijke systemen, om de samenwerkingen van zeldzame stoffen tegen te gaan.

Heeft u thuis echter nog oude computers op zolder staan, die bijvoorbeeld te traag zijn geworden, stuk zijn of niet meer modern zijn?
Ook deze oude computers zijn geld waard!

U kunt zowel complete computers als losse onderdelen bij ons inleveren. Alle computers en onderdelen worden door ons gecontroleerd per categorie, hier ontvangt u dan de hoogst geldende dagprijs voor. Computerschroot kan heel waardevol zijn, een CPU kan al oplopen tot een kilo prijs van €150,00 (let op, ook deze prijs kan afwijken en is afhankelijk van de beurs)

Interessante onderdelen:

  • CPU’s (= Central Processing Unit)
  • Power supply’s (elektrische voeding van pc)
  • RAM chips (deze zijn van goud of zilver en zijn veel geld waard)
  • Servers
  • Harde schijven
  • Printplaten
  • Slots

Een uitgebreider assortiment van onderdelen vindt u uiteraard in onze prijslijst!